Förbättra din inre och yttre miljö, samtidigt som du sparar pengar!

Solen är uppskattad av de flesta, men trots det väldigt underskattad och fortfarande helt obeskattad!

Energikollektor

Poolvärme

  • Ventilera

  • Avfukta

  • Värm upp

 

 

 

 

Helt utan driftskostnad!

Öka kapaciteten/verknings-graden på din värmepumpsanläggning!

 

 

Ingen borrning!

 

Ingen grävning!

Låt solen värma upp din pool!

 

 

 

 

 

 

 

Utan extra driftskostnad!

 

Gratis solenergi

I Sverige har vi ca 1500 soltimmar per år.

Helt gratis och skattefritt!

 

    

AIDT Energi Sverige AB samarbetar med det danska företaget AIDT Miljö A/S Solvärme som grundades 1981 med produktion  av vätskesol-värmeanläggningar och de har sedan 1985 även tillverkat  luft-solvärmeanläggningar.

Vi söker återförsäljare för Poolvärmeanläggningar och energikollektorsystem. Kontakta oss på info@aidt.se

AIDT Energi Sverige AB   |   Vintergatan 8  |  591 32 Motala    |  +46 141 222222  |  info@aidt.se   |   www.aidt.se